top of page

รับสั่งทำผ้าคลุมเก้าอี้
ผ้าคลุมโต๊ะ

ผ้าทิ้งตัว ซักแล้วไม่ต้องรีด

บริษัท ทรงเสน่ห์ เอ็ม.เจ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าคลุมโต๊ะ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ดูแลลูกค้าหลากหลายหน่วยงานจากทั่วประเทศ รับสั่งทำหลากหลายรูปแบบ มีหลายเนื้อผ้าให้เลือก ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

ผ้าคลุมเก้าอี้ ราคาส่งจากโรงงาน มีทั้งแบบธรรมดา และแบบเสริมฟองน้ำเบาะรองนั่ง เนื้อผ้าทนทาน ผ้าทิ้งตัว ซักแล้วไม่ต้องรีด 

สกรีนโลโก้  ฟรี!
ผ้าคลุมเก้าอี้ถวายวัด.jpg
รับทำผ้าคลุมเก้าอี้เชียงใหม่ทรงเสน่ห์.jp

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเรา

Our Servuces
ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก
2ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก2.jpg
ผ้าคลุมเก้าอี้เบาะนวม
1ผ้าคลุมเก้าอี้ขาเหล็ก.jpg
ผ้าคลุมโต๊ะ
ผ้าคลุมโต๊ะ02.jpg
ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก

ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก

ผ้าคลุมเก้าอี้a10.jpg
ผ้าคลุมเก้าอี้a08.jpg
ผ้าคลุมเก้าอี้a01.jpg
ผ้าคลุมเก้าอี้a07.jpg
ผ้าคลุมเก้าอี้a09.jpg
ผ้าคลุมเก้าอี้a04.jpg
ผ้าคลุมเก้าอี้a06.jpg
ผ้าคลุมเก้าอี้a11.jpg
ผ้าคลุมเก้าอี้ขาเหล็ก

ผ้าคลุมเก้าอี้เบาะนวม

ผ้าคลุมเก้าอี้s07.jpg
ผ้าคลุมเก้าอี้s08.jpg
ผ้าคลุมเก้าอี้s14.jpg
ผ้าคลุมเก้าอี้s10.jpg
ผ้าคลุมเก้าอี้s09.jpg
ผ้าคลุมเก้าอี้s12.jpg
ผ้าคลุมเก้าอี้s11.jpg
ผ้าคลุมเก้าอี้s17.jpg
ผ้าคลุมเก้าอี้s05.jpg
ผ้าคลุมเก้าอี้s02.jpg
ผ้าคลุมเก้าอี้s03.jpg
ผ้าคลุมเก้าอี้s15.jpg
ผ้าคลุมเก้าอี้s13.jpg
ผ้าคลุมโต๊ะ

ผ้าคลุมโต๊ะ

ผ้าคลุมโต๊ะ01.jpg
50508702_2042103029207648_49708001998248
52650533_2084049308346353_45723294549776
ผ้าคลุมโต๊ะ03.jpg
51291813_2057557790995505_88131261838991
S__34824224.jpg
ผ้าคลุมโต๊ะ04.jpg
51567757_2068861429865141_89913869804534
ผ้าคลุมเก้าอี้เชียงใหม่7.JPG

รีวิวจากลูกค้า

Contact
MAP
แผนที่2ทรงเสน่ห์.jpg
bottom of page